Onze Muzikanten

Houtblazers

Saxen

Koperblazers

Slagwerk

Snaren

Onze dirigent

Dirk werd geboren op 8 juni 1962 te Schaarbeek, alwaar hij ook zijn eerste stappen in de muziek zette aan de muziekacademie. Aan het koninklijk conservatorium van Antwerpen behaalde hij een eerste prijs notenleer, een eerste prijs saxofoon, het hoger diploma saxofoon en het hoger diploma kamermuziek.

Na zijn studies begon Dirk in 1983 als tenorsaxofonist bij de Muziekkapel van de Rijkswacht. Na de Rijkswacht ging Dirk naar de Koninklijke Muziekkapel van de Marine onder leiding van Peter Snellinckx, eerst als tenorsaxofonist en enkele jaren nadien als onderkapelmeester.

In 2003 ruilde hij de marine in voor de gerenommeerde Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, waar hij benoemd werd tot adjudant-majoor en onderkapelmeester was naast François De Ridder. Deze functie bleef hij uitvoeren tot aan zijn pensioen op 1 juli 2018.

Gedurende zijn carrière was Dirk verder ook te zien en te horen als free-lance saxofonist bij o.a. het Vlaams Radio Orkest en het Nationaal Orkest van België.

Met alles wat hij al achter zijn naam heeft staan, zijn wij bij harmonieorkest Pharaïldis heel gelukkig om hem onze dirigint te mogen noemen, en dit al sinds 2009.

Het Bestuur

De Voorzitters sinds het ontstaan van de vereniging

Onbekend

de heer Ernest FUERISON

de heer Guillaume VAN DOREN

de heer Jean VAN BOXMEER

de heer Gustaaf DE GREEF

de heer Jean DE GREEF

de heer Clement VAN BOXMEER

de heer Jan WINNELINCKX

Huidige Bestuur

Voorzitter:

Jan Winnelinckx

Ondervoorzitter:

Luc Bruyninckx

Penningmeester:

Stefaan Hoeterickx

Bestuursleden:

Simon Acquet

Thierry Demol

Maaike Dierickx

Laetitia Raymaekers

Laurens Wouters

Lowie De Greef

De Dirigenten sinds het ontstaan van de vereniging

de heer JONGENS

de heer V. BRUSTEN

de heer Alphonse KOOL

de heer ALLAERD

de heer August EENHAES

de heer J. VAN BERGEN

de heer August EENHAES

de heer Jos VAN EYCKEN

de heer Fernand DASQUE

de heer Jos VAN ROMPUY

de heer Roger ROBBERECHTS

de heer Fernand DASQUE

de heer Frans VERHOEVEN

de heer Wim SIMONS

de heer Peter HIMPE

mevrouw Heidi JACOBS

de heer Dirk ACQUET

Geschiedenis harmonie

De fanfare Sinte-Pharaïldis wordt opgericht. De allereerste voorzitter is tot op de dag van
vandaag een onbekende. Bij de stichters vinden we wel de namen E. FUERISON, C. MOMMAERTS,
W. VAN BOXMEER, P. VANHOOF en L. JANSSENS.”

Ernest FUERISON wordt de tweede voorzitter.

Uit dit jaar dateert het oudste gekende bestuursverslag van de fanfare. Naast voorzitter
Ernest FUERISON, die dat jaar ook burgemeester van Steenokkerzeel werd, waren ook J.
AENSPECK, J. LESAGE, L. DE GREEF, E. WINNEPENNINCKX, C. MOMMAERTS, W. VAN BOXMEER, P.
VANHOOF en L. JANSSENS aanwezig

25-jarig jubileum van de fanfare

Vrouwencommissie o.l.v. mevrouw FUERISON wordt opgericht. Vrouwen mochten vanaf dan
deelnemen aan de teerfeesten. Een hele prestatie als je weet dat het vrouwenkiesrecht in
België pas 52 jaar later werd ingevoerd.

Viering 25 jaar voorzitterschap Ernest. (foto van huidige website + link naar aparte pagina
met uitvergrootte foto en tekst van mars en kantaat)

Koning Albert I verleent de titel van Koninklijke fanfare Sinte-Pharaïldis aan de fanfare.

Vijftigjarig jubileum van de fanfare kan niet worden gevierd omwille van de Eerste
Wereldoorlog.

Ernest FUERISON overlijdt. Hij wordt opgevolgd door Guillaume VAN DOREN die deze taak op
zich nam tot 1934.

75-jarig jubileum van de fanfare kan niet worden gevierd omwille van de Tweede
Wereldoorlog.

De fanfare ging opnieuw van start met amper twintig muzikanten. Voorzitter VAN BOXMEER
zette zich voor de volle 100% in om van de fanfare een (h)echte Wambeekse vriendenkring
te maken. Hij slaagde hierin, en 75 jaar later is dit nog steeds het geval.
Na de oorlog was Sinte-Pharaïldis een van de eerste fanfares uit de omgeving die de muzikale
draad weer oppikte. Hoewel de Duitsers al het koper hadden opgeëist, wisten de muzikanten
hun instrumenten goed te verstoppen. Na de oorlog konden ze dus snel weer muziek spelen.

Na het overlijden van Jean VAN BOXMEER nam Gustaaf DE GREEF de functie van voorzitter over

Het honderdjarig bestaan van de fanfare wordt uitgebreid gevierd met een feest dat maar
liefst drie dagen duurde. Rond deze periode werd ook de muziekschool opgericht door
dirigent Jos VAN EYCKEN. Frans VERHOEVEN werd de eerste muziekleraar aan deze school.

De fanfare nam deel aan provinciale tornooien o.l.v. dirigent Fernand DASQUE. Er werd
gemusiceerd op hoog niveau. Er werd ook elk jaar een kerstconcert gegeven, een traditie
die tot in 2011 in ere werd gehouden.
Daarnaast was er ook heel wat vernieuwing. Nieuwe, jonge en minder jonge, leden werden
aangebracht door de muziekschool. Ook een nieuw vaandel werd ingehuldigd. Het ontwerp
was van toenmalig voorzitter Clement VAN BOXMEER. Het vaandel werd tot in 2011 gebruikt.

De vernieuwing stopt niet. Een nieuwe voorzitter, Jan WINNELINCKX, en een nieuwe dirigent,
Frans VERHOEVEN dienen zich aan. Jan is anno 2019 nog steeds de voorzitter van het
harmonieorkest. Ook de muziekschool breidde uit door samen te werken met de gemeente
Steenokkerzeel.

De fanfare bestaat in 1994 al 125 jaar. Dit wordt vier dagen lang uitbundig gevierd met o.a.
een optreden van Will Tura. Wat ook gevierd werd, is het gouden jubileum van Clement VAN
BOXMEER. Hij was toen vijftig jaar muzikant bij Sinte-Pharaïldis.
Eind jaren ’90 werd de eerste website ontworpen. Deze stond toen nog in zijn
kinderschoenen, net als het instaporkest. In dit orkest werden minder ervaren muzikanten
begeleid door enkele geoefende muzikanten. Tegenwoordig heet dit instaporkest
‘jeugdorkest’.

Heidi Jacobs wordt de eerste vrouwelijke dirigente. Zij organiseert voor het eerst een
concert met het instaporkest.

Opnieuw een feestjaar want de fanfare bestaat 135 jaar. Dit wordt gevierd met een optreden
van een gastvedette: Bart Kaëll. Sindsdien wordt er elk herfstconcert een vedette
uitgenodigd. O.a. Jacky Lafon, Udo, en Barbara Dex kwamen met plezier optreden terwijl
ze door het harmonieorkest werden begeleid.

Erevoorzitter Clement VAN BOXMEER overlijdt. Tot kort voor zijn dood miste hij bijna geen
enkele repetitie.

Heidi Jacobs geeft de dirigeerstok door aan Dirk Acquet.

Inhuldiging van een nieuw vaandel.

De fanfare heet vanaf nu Harmonieorkest Pharaïldis. Het 150-jarig bestaan wordt gevierd
met voldoende spijs, drank en muziek. Ieder lid van de harmonie werd gehuldigd met een
zilveren ereteken.
De website krijgt (dankzij het verjongde bestuur) na twintig jaar ook een grondige makeover, net als het logo.